Nhà báo đi đầu trong cuộc chiến chống tin giả

Nhà báo đi đầu trong cuộc chiến chống tin giả

Bằng đạo đức nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, những nhà báo chân chính chắt lọc, lựa chọn thông tin trên mạng xã hội, điều chỉnh thông tin theo hai hướng: Cổ vũ, khen ngợi và khai thác những thông...

Làm sạch không gian mạng!

Làm sạch không gian mạng!

08:28 - 12/08/2022

Làm “sạch” không gian mạng là cách nói mang ý nghĩa tương đối. Bởi không gian mạng là “chợ trời” thông tin, ngàn chuyện, vạn thứ cứ bày biện lên đó rồi tùy từng người,...