Trao quyết định chỉ định tham gia Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam

12/04/2023, 21:36

Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định nhân sự tham gia Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông_Ảnh: Congluan.vn

Trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, ngày 12/4, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức kỳ họp tháng 4 năm 2023 tại tỉnh Khánh Hòa.

Tại cuộc họp này, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định nhân sự tham gia Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được chỉ định tham gia Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại cuộc họp này, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng: Kiện toàn nhân sự tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; Quán triệt Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 07/02/2023 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương; điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, một số đơn vị trực thuộc Cơ quan Trung ương Hội; Kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

(Tổng hợp)